ZAHVALA

Kot prvo bi se rad zahvalil Slobodanu Simiču - Simetu, Vinku Oblaku in Aleksandru Kerinu za strokovno pomoč in nasvete iz tradicionalnega ladjedelništva. Z očetom si ne moreva predstavljati, kako bi dokončala batano brez dragocenih naukov o postopkih in pravilnih "prijemih" pri kalafatanju, ki jih je z nama delil Aleksander Kerin. Vinko Oblak je najino znanje obogatil predvsem z načini vezave vrvi in nam pokazal, kako se pluje z oglavnim jadrom. Slobodanu Simiču - Simetu se zahvaljujeva za teoretično znanje, ki sva ga pridobila preko njegove knjige Batane Istre. 

Posebna zahvala gre tudi Egidiju Krajcarju za dobro organizacijo splovitve in Občini Izola, ki je omogočila vključitev običaja splovitve batane v program praznika izolskega čudeža.


Obisk Vinka Oblaka (levo) in Slobodana Simiča (desno), med njima Marino Hrvatin.

Aleksander Kerin (levo) pri kalafatanju, Marino Hrvatin (desno) pripravlja štopo.