NAČRTOVANJE

ZAČETNI POGOJI NAČRTOVANJA:
 • tip batane: osnova načrtu so linije batane z zaokroženimi boki zaradi estetskega razloga, po meri;
 • dolžina čolna: maksimalna dolžina manjša od 5 m zaradi izvzema iz obdavčitve; dolžina tolikšna, da ne bo potrebno platic po dolžini spajati (ena platica meri 5 m);
 • širina čolna: ožja v vodni liniji zaradi boljših hidrodinamičnih lastnosti, na ta račun zmanjšana stabilnost (povečano zibanje);
 • zrcalo: nekoliko širše  in debelejše zaradi izvenkrmnega motorja;
 • oblika dna: v-dno zaradi lažjega praznenja vode, povsod enak naklon v-dna zaradi estetskega razloga, višina v-dna naj bo v glavnem rebru 6 cm;
 • kobilica: visoka kobilica zaradi boljše stabilnosti in preprečitve zanašanja pri plovbi (bočne plovbe), višina kobilice 12 cm in še zaščitna kobilica 4 cm;
 • višina bokov: višji boki zaradi večjega prostora pod krovom, višina uporabnega prostora nad podnicami in pod krovom naj bo okoli 40 cm;
 • nadbok: višji zaradi estetskega razloga z nadrebri, pravokotnimi na bok;
 • konstrukcija: tradicionalna, vendar čvrstejše gradnje zaradi varnostnega razloga, debelina reber 4 cm, širina reber minimalno 7 cm, debelina platic 2,7 cm;
 • paluba: dve odprtini na krovu in prečna klop zaradi postavitve jambora, brez pokrovov odprtin (zaradi zračenja uporabiti cerado), krivina spone 6 cm.


POSTOPEK NAČRTOVANJA:
Z ozirom na začetne pogoje se zahteva oblikovanje osnovnih linij v narisu, tlorisu in stranskem risu (Uporabljen 2D risarski program Corel Draw). Vedno rišemo v merilu 1:1.
 • v vzdolžnem profilu plovila določimo linije premčne statve in protistatve, kobilice, zrcala, kolena, boka pri dnu in v višini palube, ter se odločamo o številu reber;
 • v tlorisnem profilu določimo linije kobilice ob središčnici, ter definiramo krivulji bokov v višini palube in na stiku z dnom;
 • v prečnem profilu oblikujemo le linijo dna in krivuljo boka v glavnem rebru.
Iz programa Corel Draw izvozimo linije v AutoCAD format in datoteko uvozimo v 3D risarski program Rhinoceros. Vsako posamezno fazo shranjujemo pod drugo datoteko. Faze:
 • izdelava osnovnih 3D linij,
 • oblikovanje kobilice, statve in kolena, zrcala,
 • oblikovanje reber, rebrnic in spon,
 • postavitev hrbtenice, podkrovnice in talne letve,
 • priprava linij razreza desk za oplato,
 • vris nadreber,
 • načrt razreza platic nadboka.
Vsak posamezen del nato pripravimo za tiskanje v merilu 1:1, tako da ga zasukamo z glavno ploskvijo v eno od projekcij (naris tloris ali stranski ris, od nas samih je odvisno, katero si bomo izbrali), označimo vidne in nevidne robove ter prekrivne in spojne robove. Tiskamo na papirje formata A4, ki jih nato s pomočjo pomožne mreže natančno zlepimo. Načrti so tako pripravljeni za prenos na les.


Rhinoceros: Mreža.

Rhinoceros: Vzdolžni prerez struktur.